Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. 3. 2018

Přenosy v buňkách

Transport látek přes buněčnou membránu

 

Buňky si mohou vyměňovat látky s okolím, jejich povrch je tvořen plazmatickou membránou, buňky prokaryotické, rostlinné a buňky hub mají navíc na povrchu buněčnou stěnu. Buněčná stěna většinou propouští vodu i látky v ní rozpuštěné. Plazmatická membrána je polopropustná.

 

Hlavní mechanismy transportu látek:

Pasivní transport

Prostá difuze – fyzikální proces, kdy se při koncentračním spádu dostanou molekuly rozpuštěné látky transportují z míst s vyšší koncentraci na místa s nižší koncentrací

        Osmoza – děj při kterém přes membránu pronikají pouze molekuly vody, zatím co malé částice látek v ní rozpuštěné prostupují membránou pomalu, voda tak proniká z měně koncentrovaných roztoků na jedné straně membrány do koncentrovanějšího na druhé straně, dokud se obě koncentrace mezi sebou nevyrovnají

Usnadněná difuze – transport látek po koncentračním spádu, látka se naváže na přenašeč zabudovaný v membráně

 

Aktivní transport – probíhá za spotřeby energie, probíhá přes bílkovinné přenašeče, může probíhat i proti koncentračnímu spádu

                      Endocytóza – buňka pohlcuje látky z okolí

Pinocytóza – membrána obalí pohlcované částice, vchlípí se do buňky a odškrtí se ve formě malého měchýřku, ten přechází postupně pak do cytoplazmy a rozpadá se, následně je obsah rozptýlen

Fagocytóza – buňka vytvoří panožky a těmi obklopí větší částice a uzavře měchýřek, do kterého proudí enzymy, které částice rozloží

Exocytóza – opakem endocytozy, měchýřek vytvořený uvnitř buňky splyne s plazmaticku   membránou ajeho obsah je vyloučen do okolí, buňka vylučuje odpadní látky, které mají v organismu určité funkce například hormony

 

Osmotické jevy v buňce – molekuly pronikají přes plazmatickou membránu

                Buňka je umístěna v hypertonickém prostředí (v prostředí o vyšší koncentraci rozpuštěných látek) než je koncentrace uvnitř buňky, ztrácí vodu a smršťuje se:

                               Plazmolýza – rostlinná buňka je díky buněčné stěně středně pevná a změnší se jen buněčný obsah a plazmatická membrána se odloučí od buněčné stěny

                               Plazmorýza – živočišná buňka se smršťuje celá

                Buňka je umístěna v hypotonickém prostředí (v prostředí s nižší koncentrací rozpuštěných látek) než je koncentrace uvnitř buňky, která nasává vodu a zvětšuje svůj objem:

                               Turgor – je jev u rostlinné buňky, která je díky buněčné stěně pevná a proto nepraskne, zvětšuje se pouze vakuola a takto se nazýva ten jev

                               Plazmoptýza – prasknutí živočišné buňky

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář